Logopolitik

Logopolitik

Når der gives tilsagn om bevilling af midler til projekter, der medfører et skriftligt produkt, skal det af tilsagnet fremgå, at det er en betingelse for bevillingen, at Jægernes Naturfond nævnes som bidragsyder. Derudover skal logoet anvendes, der hvor det overhovedet er muligt.

Ved udarbejdelse af materialer m.v. i regi af fonden, skal logoet fremgå heraf. Dette gælder også på roll-ups m.v. der anvendes på messer, dyrskuer o.s.v.

Logoet fås i forskellige fil-formater i en høj opløsning. Logoet fås hos administrationen af fonden (Danmarks
Jægerforbund).

Se logopolitik her