Trækvildtet har brug for din hjælp!

Udfordringen
Hvert år oplever Danmark et imponerende fænomen, når store mængder af trækfugle ankommer. Disse trækfugle finder enten hvile her i landet eller fortsætter deres rejse mod syd, før de vender tilbage til deres ynglepladser langt mod nord om foråret.

Blandt trækfuglene er jagtbare arter som pibeand, krikand, spidsand, hvinand og dobbeltbekkasin, hvis primære yngleområder strækker sig fra det nordlige Skandinavien og østpå. Desværre er trækfuglenes yngleområder i fare. Vådområder drænes, gror til og forurenes af næringsstoffer, hvilket truer disse fugles eksistensgrundlag.

Hvordan kan du hjælpe?
Waterfowlers’ Network arbejder for at bevare disse yngleområder, og der er brug for din støtte.

Med en donation på 200 kr. til Jægernes Naturfond er du med til at bevare trækfuglenes vigtige yngleområder i Skandinavien. Dit bidrag går ubeskåret videre til Waterfowlers’ Network til det projekt, der har til formål at genskabe og beskytte vådområderne, så trækfuglene kan trives og yngle i sikkerhed.

Waterfowlers’ Network er en sammenslutning af jagtorganisationer fra Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og Irland. Sammen arbejder netværket for vandfuglene og vandfuglejagten i Nordvesteuropa.

Støt via MobilePay

Du kan donere 200 kr. via MobilePay 908878, og oplyser du dit cpr. nr. sammen med din donation, trækkes beløbet automatisk fra i skat. Din donation gør en forskel!

Tak for din støtte til arbejdet for vores trækfugle og deres unikke levesteder.