Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Jægernes Naturfonds bestyrelse består af følgende personer:

  • Formand Claus Lind Christensen, Formand for Danmarks Jægerforbund
  • Claus Lykke, Danmarks Jægerforbund
  • Henrik Bertelsen, Udpeget af Landbrug & Fødevarer
  • Niels Otto Lundstedt, Udpeget af Dansk Skovforening
  • Claus Nøhr Knudsen, Danmarks Jægerforbund

Bestyrelsen afholder som minimum 2 fysiske møder i hhv. april og oktober.