Formål

Fondens formål

Fondens formål er at virke for...

  • at bevare danske dyrearter samt disses levesteder nationalt og internationalt.
  • at udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.
  • at udnyttelse af naturens ressourcer, herunder fx. ved jagt - foregår på en bæredygtig måde. 

Fondens formål opnås blandt andet gennem...

  • forskning eller tilskud til forskning og forsøg.
  • naturgenopretning, naturopbygning og i tilknytning hertil forskning i og forsøg med bæredygtig anvendelse af naturen.
  • støtte til uddannelse.

Læs Fondens fundats her