Uddelingspolitik

Uddelingspolitik

Bestyrelsen ønsker, at den årlige uddeling gerne skal være på op til kr. 475.000,- afhængig af donationer og andre indtægter.

Bestyrelsen har besluttet, at midlerne skal fordeles med ca. kr. 300.000,- til større projekter, der strækker sig over flere år. De resterende kr. 175.000,- ønskes fordelt til mindre projekter. Bestyrelsen har prioriteret projekter indenfor forskning/undersøgelser, formidling som vigtige i de kommende år.

Når Bestyrelsen vedtager at give tilsagn til et projekt, kvitteres der med et tilsagnsbrev. I tilsagnsbrevet gør Jægernes Naturfond opmærksom på, at beløbet ikke er bindende, men at der gives en hensigtserklæring om, at såfremt Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab, som et væsentligt element fortsætter med at bidrage med 20 kr. pr. ordinært medlem (opgørelse pr. 31/12), kan bevillingen udbetales.

Se fondens uddelingspolitik her