Støt rådyret

Råvildtet – en dansk karakterart

Når man bevæger sig i det danske landskab, så ser man ofte råvildtet, da den forekommer i alle landskabstyper.  Det er en vildtart alle kender og nyder at opleve og som betyder meget for mange mennesker.

Råvildtbestanden har udviklet sig over tiden, som det også fremgår af vildudbyttestatistikken, hvor man kan se en væsentlig positiv udvikling i bestanden.

Gennem tiden har bestanden af råvildt varieret meget.  Jægerne i Danmark nedlagde lige efter anden verdenskrig omkring 20.000 stykker råvildt årligt, mens vildtudbyttet i 2009 var 132.000 stykker råvildt. Herefter er mængden af råvildt der blev nedlagt til omkring 68.380 stykker råvildt i 2022.

Det er noget af en forandring, og tilbagegangen som har stået på siden 2009 har været en temmelig stejl kurve. Denne tilbagegang, udtrykker muligvis noget om råvildtbestanden, men jægeradfærd kan også være en af årsagerne. hvad der driver udviklingen i den danske råvildtbestand, ved vi ikke meget om, der mangler ganske enkelte viden om den levende bestand.

Derfor ønsker Jægernes Naturfond at kunne bidrage til indsamling af viden om råvildtet, samt at styrke formidlingen om råvildtet.

Hvis du vil bidrage til at vi i Danmark får mere viden om råvildtet, så opfordres du til at støtte Jægernes Naturfond. Bidrag der indsendes via dette mobile pay nr. blive øremærket til projekter, der rettes mod arbejdet med råvildtet. Der er brug for dit bidrag, og et bidrag på 200 kr. kan være med til at gøre en stor forskel for råvildtet.

Du kan bidrage via Mobile Pay 18050

 

 

 

Du opfordres til at oplyse dit CPR nr. hvorved beløbet er fradragsberettiget, og beløbet automatisk indberettes til SKAT. Samtidig er din donation en ”unik” donation, som er med til at sikre at Jægernes Naturfond fortsat kan være godkendt efter ligningslovens §8, der giver fonden mulighed for at modtage arv og skattefrie donationer.

Det seneste projekt som Jægernes Naturfond har støttet, er en undersøgelse af, om ud sprøjtning af fårefedt, kan modvirke at rålam bliver dræbt ved græsslæt. Jægernes Naturfond støttede med 700.000 kr. til dette projekt.

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2024/farefedt-afvaerger-hostdrab-af-radyrlam/