Indsamling til pibeanden

Støt Projekt Penelope

Projekt Penelope er et internationalt forskningsprojekt, som indsamler ny viden om pibeand gennem farveringmærkning og GPS-sporing af fugle. Den indsamlede viden vil bidrage til en bedre forvaltning af pibeand og forbedre mulighederne for at beskytte artens vigtige levesteder – ikke kun i Danmark, men langs hele trækruten. 

På flywayniveau er bestanden af pibeand tilsyneladende stabil, men de senere årtier har dele af bestanden være i tilbagegang, hvilket har resulteret i en vis bekymring for arten. For eksempel er ynglebestanden i Finland, hvor den danske vinterbestand primært stammer fra, i markant tilbagegang.

Inden for en nær fremtid forventes det, at der under Vandfugleaftalen (AEWA) vil blive fremsat ønske om en adaptiv forvaltningsplan for pibeand, og i så fald vil det være væsentligt at have opdaterede og mere detaljerede data om bestandens trækruter, overlevelse og ynglesucces.

Projektet ledes af Waterfowlers’ Network og udføres i samarbejde mellem universiteter og jagtorganisationer i Finland, England og Danmark. Feltarbejdet vil foregå i alle tre lande.

Projekt Penelope er endnu ikke fuldt finansieret, og derfor har vi brug for dit bidrag, som vil gå direkte til indkøb af GPS-loggere. Du kan bidrage via mobile pay 111688, noter gerne "pibeand" i tekstfeltet. Hvis du oplyser dit CPR-nummer, er beløbet fradragsberettiget og indberettes automatisk til SKAT.

Du kan læse mere om Waterfowlers’ Network, Projekt Penelope og det internationale samarbejde her (på engelsk):

https://www.waterfowlersnetwork.com/waterfowlers-network/our-projects/project-penelope/